Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DYREKTOR:

Dyrektorem ośrodka jest Maciej Rżeński

 tel. +48 56 49 13 442

dyrektor@osir.brodnica.pl