Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

ROK 2019:

Zarządzenie Nr 29/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowych.

 

Zarządzenie Nr 42/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dostępności usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w dniach 24, 26 i 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu 1 stycznia 2020r.

LP.  NR Zarządzenia  Data wydania Tytuł Zarządzenia Zmiany  Uwagi 
1.

1 /2019

04.01.2019

w sprawie: Planu kontroli na rok 2019

  plik do pobrania pdf
2. 2/2019 03.01.2019

w sprawie: przyjęcia planu działalności na rok 2019 oraz ustalenia celów strategicznych

  plik do pobrania pdf
3. 3/2019 07.01.2019

w sprawie: ustalenia dyżurów na okres od 15 stycznia  2019r. do 15 kwietnia 2019r.

  plik do pobrania pdf
4. 4/2019 07.01.2019

w sprawie: Regulaminu wewnętrznych procedur dot. ochrony danych osobowych

  plik do pobrania pdf
5. 5/2019 14.01.2019

w sprawie:  Planu  postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na rok 2019

  plik do pobrania pdf
6. 6/2019 25.01.2019 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniu 03 lutego 2019r   plik do pobrania pdf
7. 7/2019 31.01.2019

w sprawie: Instrukcja sporządzenia  opisu stanowiska pracy

  plik do pobrania pdf
8. 8/2019 31.01.2019

w sprawie: zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro netto

  plik do pobrania pdf
9. 9/2019 07.02.2019 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych   plik do pobrania pdf
10. 10/2019 28,02.2019 w sprawie: „Aktywnego Dnia Kobiet” – organizacji imprezy promocyjnej OSiR w Brodnicy   plik do pobrania pdf
11. 11/2019 08.03.2019 w sprawie: wykazu zbioru danych osobowych   plik do pobrania pdf
12. 12/2019 11.03.2019 w sprawie: ochrony danych osobowych w OSiR Brodnicy   plik do pobrania pdf
13. 13/2019 11.03.2019 w sprawie: wzorów oświadczeń   plik do pobrania pdf
14. 14/2019 12.03.2019 w sprawie: usługi Benefit System   plik do pobrania pdf
15. 15/2019 15.03.2019 w sprawie: regulaminu stadionu zarządzanego przez OSiR w Brodnicy   plik do pobrania pdf
16. 16/2019 15.03.2019 w sprawie: Planu i harmonogramu kontroli zarządczej   plik do pobrania pdf
17. 17/2019 28.03.2019 w sprawie: procedury anulowania błędnych operacji na kasie fiskalnej   plik do pobrania pdf
18. 18/2019 28.03.2019

w sprawie: instrukcji pobierania opłat:

  plik do pobrania pdf
19. 19/2019 01.04.2019 w sprawie: Procedury windykacji i umarzania należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa   plik do pobrania pdf
21. 21/2019 16.04.2019

w sprawie: Powołania Komisji ds. niszczenia weksla in blanco

   
22. 22/2019 16.04.2019 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniu 20 kwietnia 2019r.   plik do pobrania pdf
23. 23/2019 21.04.2019

w sprawie: realizacji zadań dotyczącej kontroli zarządczej

   
24. 24/2019 24.04.2019 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniach 01-03 maja 2019r.   plik do pobrania pdf
25. 25/2019 02.05.2019 w sprawie: regulaminu korzystania z placu zabaw   plik do pobrania pdf
26. 26/2019 02.05.2019 w sprawie: regulaminu stadionu   plik do pobrania pdf
27. 27/2019 02.05.2019 w sprawie: regulaminu skateparku   plik do pobrania pdf
28. 28/2019 02.05.2019 w sprawie: dziennika placu zabaw   plik do pobrania pdf
29. 29/2019 27.06.2019

w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy

   
30. 30/2019 27.06.2019

w sprawie: zmiany instrukcji kasowej

  plik do pobrania pdf
31. 31/2019 27.06.2019

w sprawie: zmiany wykazu osób upoważnionych do wykonywania kontroli merytorycznej formalno-rachunkowej oraz do zatwierdzenia wydatków

  plik do pobrania pdf
32. 32/2019 11.07.2019

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

   
33. 33/2019 16.07.2019 w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy    
34. 34/2019 08.08.2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Brodnicy    
35. 35/2019 15.10.2019

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Sportu i Rekreacji

   
36. 36/2019 15.10.2019

w sprawie: zmiany Regulaminu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy

  plik do pobrania pdf
37. 37/2019 22.10.2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
38.          
39.          
40.          
41.          
42.