Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy


INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. W sytuacji, gdy informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zasady udostępniania informacji określone zostały w szczególności przez następujące przepisy:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) – art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3;
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68);
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dział VII.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:408
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2016-09-01 14:03:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-09-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-09-01 14:00:09