Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy


Zasady przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków .

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 13:00 do godziny 15:00 w siedzibie Ośrodka.

Wszystkie skargi wpływające do Ośrodka podlegają rejestracji  w rejestrze skarg i wniosków prowadzonych przez kancelarię Ośrodka – sekretariat.

- skarga nie może być przekazana do załatwienia osobie zainteresowanej lub w taki sposób związanej ze sprawą, że przy jej wyjaśnieniu mogłaby powstać wątpliwość co do bezstronności osoby prowadzącej postępowanie skargowe

- w przypadku skargi na pracownika Ośrodka jej załatwieniem zajmuje się bezpośredni przełożony

- skargi powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

- do postępowania określonego w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.,poz.23 z póz.zm.)

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:534
Treść wprowadził(a): Szymański Łukasz, 2017-05-16 10:35:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-09-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-16 09:20:50