Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

 

 

Szanowni  Użytkownicy OSiR ,

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 25 maja 2018 w życie wchodzi RODO -  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r), w związku z tym, że w OSiR w Brodnicy następuje przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wszystkich osób przebywających na obiekcie, pragnę  poinformować Państwa o przetwarzaniu  danych osobowych. 

Administratorem  danych osobowych jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica

Przekazane przez „Ciebie” Szanowny użytkowniku, dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania z usług OSiR w Brodnicy oraz otrzymywania faktury, jeżeli wyrazisz taką wolę. 

Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.

Wejście na teren obiektu i korzystanie z usług OSiR wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym, w szczególności na utrwalanie wizerunku
z uwagi na fakt stałego monitoringu.

Informuję, że dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem usług nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz nie będą profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 

 
 
 

RODO FIRMY Obowiązek informacyjny artykułu 13

ZAMÓWIENIE OBIEKTY-formularz

Oświadczenie OSiR RODO - zgoda na udział dziecka w zajęciach