Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

DYREKTOR:

Dyrektorem ośrodka jest Maciej Rżeński

 tel. +48 56 49 13 442

dyrektor@osir.brodnica.pl