Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-06-14 20:22:49Bilans za rok 2020Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:20:09Bilans za rok 2020Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:19:47Głównw składniki aktywów trwałych 2020.PDFObremski ŁukaszAktualizacja pliku
2021-06-14 20:19:34Bilans za rok 2020Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:18:02Bilans za rok 2020Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:15:21Obremski ŁukaszUsunięcie pliku
2021-06-14 20:14:49Rachunek zysków i strat .PDFObremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 20:14:49Zestawienie zmian funduszu .PDFObremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 20:14:48Informacja dodatkowa .PDFObremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 20:14:47Głównw składniki aktywów trwałych 2020.PDFObremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 20:14:46BILANS .PDFObremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 20:11:35BUDŻETObremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:11:23BUDŻETObremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:10:52Bilans za rok 2019Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:10:23Bilans za rok 2019Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:07:27Bilans za rok 2019Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:04:59Bilans za rok 2018Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 20:00:40Bilans za rok 2016Obremski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2021-06-14 19:59:39Obremski ŁukaszDodanie pliku
2021-06-14 19:56:29MENU LEWEObremski ŁukaszAktualizacja menu
2021-06-14 19:56:26Bilans za rok 2020Obremski ŁukaszUtworzenie dokumentu
2021-06-14 19:55:58MENU LEWEObremski ŁukaszAktualizacja menu
2021-06-14 19:55:53Bilans za rok 2019Obremski ŁukaszUtworzenie dokumentu
2021-06-14 19:54:58MENU LEWEObremski ŁukaszAktualizacja menu
2021-06-14 19:54:54Bilans za rok 2018Obremski ŁukaszUtworzenie dokumentu