Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

ROK 2015:

LP.  NR Zarządzenia  Data wydania Tytuł Zarządzenia Zmiany  Uwagi 
1 1/2015 02.01.2015  w sprawie:ustalenia wartości pogotowia kasowego i zaliczki na obsługę kasową hali sportowej, siłowni i  kręgielni OSiR w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

2 2/2015 02.01.2015 w sprawie: cennika za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

3 3/2015 02.01.2015 w sprawie: opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

4 4/2015 02.01.2015 w sprawie: Realizacji przepisów zawartych w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polski  oraz zarządzeniach i komunikatach wydanych przez Radę Miejską i Burmistrza Brodnicy ogłoszonych na stranie NIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

5 5/2015

22.01.2015

w sprawie organizacji pracy pracowników zaplecza sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

6 6/2015 21.01.2015 w sprawie: realizacji i odwoływania zajęć objętych umowami długotrminowymi  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

7 7/2015 21.01.2015 w sprawie: Ochrona danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

8 8/2015 21.01.2015 w sprawie: organizacji zajęć w roku 2015 dla seniorów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

9 9/2015 30.01.2015 w sprawie wszczęcia postępowania rekrutscyjnego na wolnae urzędnicze stanowisko pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

10 10/2015

12.03.2015

w sprawie: Bezpieczeństwa stosowania i przechowywania środków chemicznych używanych do sprzątania i odkażania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

11 11/2015 12.03.2015 w sprawie: sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

12 12/2015 07.05.2015 w sprawie: Kontroli wewnętrznej usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

13 13/2015 28.04.2015 w sprawie regulacji wynagrodzenia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

14 14/2015 14.08.2015 w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

15 15/2016 14.08.2015 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

16 16/2016 16.09.2015 w sprawie organizacji naboru na wolne  urzędnicze stanowisko pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy   pdf
17 17/2016 01.10.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

18 18/2015 14.10.2015 w sprawie: zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.