Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

 (WARTOŚĆ PONIŻEJ 221.000 EURO)

WYNAJEM MOBILNEGO LODOWISKA PRZENOŚNEGO O WYMIARACH 20X30M

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WYPOZIOMOWANIEM TERENU POD LODOWISKO

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.pdf