Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

ROK 2017:

LP.  NR Zarządzenia  Data wydania Tytuł Zarządzenia Zmiany

Uwagi 

1 1/2017 02.01.2017   w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
2 2/2017 04.01.2017 w sprawie: Ustalenia dyżurów na okres od 05 stycznia 2017r. do 15 kwietnia 2017r.   plik do pobrania pdf
3          
4 4 /2017 05.01.2017 w sprawie: Planu kontroli na rok 2017  

plik do pobrania pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2017 z dnia 05.01.2017

5 5/2017 05.01.2017  w sprawie: Misji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
6 6/2017 05.01.2017  w sprawie: Regulaminu lodowiska   plik do pobrania pdf
7          
8          
9 9 /2017 14.01.2017 w sprawie: przyjęcia planu działania na rok 2017 oraz ustalenia celów strategicznych   plik do pobrania pdf
10 10/2017 08.02.2017 Zajęć „Kids fit” w ramach działań promocyjnych   plik do pobrania pdf
11          
12          
13 13/2017 24.02.2017 w sprawie: działań promocyjnych OSiR w Brodnicy z okazji Dnia Kobiet   plik do pobrania pdf
14 14/2017 24.02.2017 w sprawie: dokształcania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
15 15/2017 24.02.2017 w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa   plik do pobrania pdf
16          
17 17/2017 28.03.2017 w sprawie: przedłużenia czasu trwania zajęć „Kids fit” w ramach działań promocyjnych   plik do pobrania pdf
18 18/2017 31.03.2017 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniach 15-17 marca 2017r.   plik do pobrania pdf
19 19/2017 19.04.2017 w sprawie: zasad naboru uczestników zajęć dla seniorów   plik do pobrania pdf
20 20/2017 19.04.2017 w sprawie: regulaminu stadionu lekkoatletycznego /piłkarskiego w Brodnicy   plik do pobrania pdf
21          
22 22/2017 21.04.2017 w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi świadczone przez OSiR w Brodnicy   plik do pobrania pdf
23          
24 24/2017 21.04.2017 w sprawie: realizacji zadań wynikających dot. kontroli zarządczej   plik do pobrania pdf
25 25/2017 02.05.2017 w sprawie: czasu trwania zajęć „Kids fit” w ramach działań promocyjnych   plik do pobrania pdf
26          
27          
28          
29 29/2017 18.09.2017 w sprawie: kart płatniczych   plik do pobrania pdf
30 30/2017 18.09.2017

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

  plik do pobrania pdf