Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

ROK 2018:

LP.  NR Zarządzenia  Data wydania Tytuł Zarządzenia Zmiany  Uwagi 
1. 01/2018 05.01.2018 w sprawie: Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018   plik do pobrania pdf
2.          
3.          
4. 4/2018 15.01.2018 w sprawie: Ustalenia dyżurów na okres od 15 stycznia 2018r. do 15 kwietnia 2018r.   plik do pobrania pdf
5. 5/2018 15.01.2018 w sprawie: Ustalenia zasad prowadzenia nadzoru i dokonywania wpisów ewidencyjnych prac wykonywanych w ramach orzeczonych przez sąd kar   plik do pobrania pdf
6. 6/2018 15.01.2018 w sprawie: stanu oraz planu i harmonogramu kontroli zarządczej na 2018r.   plik do pobrania pdf
7. 7/2018 15.01.2018 w sprawie: ochrony danych   plik do pobrania pdf
8.          
9.          
10. 10/2018 02.03.2018 w sprawie: działań promocyjnych OSiR w Brodnicy z okazji Dnia Kobiet   plik do pobrania pdf
11. 11/2018 02.03.2018 w sprawie: dostępności usług w dniach 1-2 kwietnia 2018r.   plik do pobrania pdf
12. 12/2018 07.03.2018 w sprawie: działań promocyjnych OSiR w Brodnicy - organizacji imprezy „Aktywny Dzień Kobiet”   plik do pobrania pdf
13. 13/2018 03.04.2018 w sprawie: wystawiania faktur (w tym faktur korygujących)   plik do pobrania pdf
14. 14/2018 08.05.2018 w sprawie: realizacji zadań wynikających dot. kontroli zarządczej   plik do pobrania pdf
15.

15/2018

  Deklaracja udziału w zajęciach dla seniorów   plik do pobrania pdf
16. 16/2018 09.08.2018 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniu 15 sierpnia 2018r.   plik do pobrania pdf
17. 17/2018 14.08.2018 w sprawie: zmiany Polityki Rachunkowości   plik do pobrania pdf
18. 18/2018 14.08.2018 w sprawie: Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu   plik do pobrania pdf
19. 19/2018 04.09.2018 w sprawie: Zmiany procedury zamówień publicznych   plik do pobrania pdf
20. 20/2018 29.10.2018 w sprawie: ograniczenia dostępności usług w dniu 12 listopada 2018r.   plik do pobrania pdf