Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ROK 2020:

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania obieków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w czasie epidemii.

 

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania obieków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w czasie epidemii.

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

 

Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 21 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie dostępności usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w dniach 24, 27, 31 grudnia 2020 r. oraz w dniu 2 stycznia 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

 

Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 złotych netto w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy.