Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

ROK 2016:

LP.  NR Zarządzenia  Data wydania Tytuł Zarządzenia Zmiany Uwagi 
1 1/2016 04.01.2016 w sprawie:ustalenia wartości pogotowia kasowego i zaliczki na obsługę kasową hali sportowej, siłowni i  kręgielni OSiR w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

2 2/2016 15.01.2016 w sprawie:organizacji ferii zimowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy dla dzieci i młodzieży miasta Brodnica  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

3 3/2016 25.02.2016 w sprawie: opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

4 4/2016 20.02.2016 w sprawie: Korzystania z sauny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

5 5/2016 15.03.2016 w sprawie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą i organizacją jednostki  

plik do pobrania pdf

6 6/2016 18.03.2016 w sprawie: przedłużenia ważności niewykorzystanych karnetów na usługi OSiR w Brodnicy  

plik do pobrania pdf

7 7/2016 07.04.2016 w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

plik do pobrania pdf

8 8/2016 07.04.2016 w sprawie: Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

plik do pobrania pdf

9 9/2016 11.04.2016 w sprawie wszczęcia postępowania rekrutacyjnego na wolnae urzędnicze stanowisko pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

plik do pobrania pdf

10 10/2016 14.04.2016 w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze   plik do pobrania pdf
11 11/2016 08.06.2016 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy  

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

12 12/2016 17.06.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto uchyla zarządzenie nr 1/2011

Dokument w formie tradycyjnej w siedzibie jednostki.

13          
14 14/2016 30.09.2016 w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej   plik do pobrania pdf
15 15/2016 30.09.2016 w sprawie: Powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej   plik do pobrania pdf
16 16/2016 30.09.2016 w sprawie: Planu i harmonogramu kontroli zarządczej   plik do pobrania pdf
17 17/2016 30.09.2016 w sprawie: ustanowienia Administratora Systemów informatycznych   plik do pobrania pdf
18          
19 19/2016 20.10.2016 w sprawie: wprowadzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym   plik do pobrania pdf
20 20/2016 20.10.2016 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku hali widowiskowo- sportowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Brodnicy   plik do pobrania pdf
23 21/2016 03.11.2016  w sprawie: procedury szkoleń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
24 22/2016 03.11.2016  w sprawie: dopuszczenia do użytkowania „systemu KBI” i zmiany obsługi bankowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
25 23/2016 07.11.2016  w sprawie: Regulaminu kontroli funkcjonalnej   plik do pobrania pdf
26 24/2016 08.11.2016 w sprawie: Oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy - partnera Karty Dużej Rodziny  

plik do pobrania pdf

WYKAZ UPRAWNIEŃ

27 25/2016 15.11.2016  w sprawie: zmiany polityki rachunkowości   plik do pobrania pdf
28 26/2016 18.11.2016 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf
29 27/2016 22.11.2016  w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy   plik do pobrania pdf